Để thực hiện thành công tự chủ đại học

Đổi mới mô hình quản trị đại học, thực hiện tự chủ đại học là một nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trên thực tế, thời gian qua, vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực.

PHỐ THỊ

KINH DOANH

SẠCH VÀ NGON

KHỎE - ĐẸP

THỂ THAO

DU LỊCH

GIẢI TRÍ

GIÁO DỤC

NGƯỜI NHÀ QUÊ

XE+