Browsing loại

Tiêu dùng

Nông sản rớt giá giữa mùa dịch

Cơn bão dịch mang tên Covid-19, đã và đang gây khó khăn cho các hoạt động kinh tế - xã hội của nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân tại nhiều nơi đang gặp rất nhiều…