Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày nghỉ lễ trong năm

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ, 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam.

Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ trong năm. Ảnh LĐO.

Bộ Lao động, thương binh & Xã hội thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung lớn của dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

Theo đó, sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ, 28/6 – Ngày gia đình Việt Nam.

Về việc tăng tuổi nghỉ hưu (nam tăng từ 60 lên 62 tuổi, nữ 55 lên 60 tuổi), Chính phủ thống nhất với báo cáo giải trình, phương án đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) ngày 23/10, việc đề nghị có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận (sau khi Chính phủ đã rút đề nghị lấy Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hằng năm làm ngày nghỉ lễ).

Liên quan đến việc tăng tuổi nghỉ hưu (nam tăng từ 60 lên 62 tuổi, nữ 55 lên 60 tuổi), Chính phủ thống nhất với báo cáo giải trình, phương án đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó sẽ tiến hành rà soát 1.810 nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm làm căn cứ để xác định nhóm người lao động được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn.

Đối với giờ làm việc bình thường, trước mắt Chính phủ giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định hiện hành. Đồng thời đề nghị bổ sung quy định khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần. Tăng cường cơ chế thương lượng tập thể về việc giảm giờ làm việc bình thường tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, giao Chính phủ căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội có lộ trình điều chỉnh giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp…

Theo Cao Nguyên – Đặng Chung/ LĐO

Link gốc: //laodong.vn/xa-hoi/thong-nhat-trinh-ngay-gia-dinh-viet-nam-286-la-ngay-nghi-le-trong-nam-764475.ldo

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục