Browsing loại

Doanh nhân – Doanh nghiệp

VNG đề xuất chuyển nhượng 47,3% cổ phần cho pháp nhân ngoại tại thiên đường thuế Cayman, không cần…

Trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông vừa qua, HĐQT CTCP VNG đã đưa ra nhiều nội dung đáng chú ý liên quan tới việc chào bán cổ phiếu quỹ, ESOP và chuyển nhượng cổ phần của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Một trong những đề xuất đáng chú ý…