Browsing loại

Bất động sản

Giải pháp “đánh” thuế cao để triệt tiêu vấn nạn đầu cơ đất đai, lũng đoạn thị trường

Trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi, Chính phủ dự tính quy định mức thuế cao hơn đối với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang. Điều này để giải quyết nạn đầu cơ đất đai, làm lũng đoạn thị trường.…