Kiến nghị ứng dụng Chat GPT trong quản lý đất đai

Trong trường hợp Chính phủ muốn xây dựng bảng giá đất hàng năm, ông Châu cho rằng nền tảng công nghệ phải được đáp ứng. Trong đó, trọng tâm là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc Chat GPT để quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất.

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1/1 của năm và UBND cấp tỉnh quyết định ban hành.

Trong khi đó, Luật Đất đai 2013 hiện hành quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ.

Trí tuệ nhân tạo (AI), Chat GPT sẽ làm thay con người để thực hiện quản lý đất đai. (Ảnh: PI)

Nhận định về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, quy định UBND cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất mỗi năm một lần là chưa phù hợp.

Bởi lẽ, việc xây dựng bảng giá đất là quy trình rất tốn thời gian, phức tạp. Ngay cả trước đây, trong Luật Đất đai 2013, việc xây dựng bảng giá đất 5 năm/lần đã tốn rất nhiều thời gian của cơ quan chức năng, nhất là cơ quan quản lý cấp huyện. Nên nếu quy định này được thông qua, chắc chắn sẽ tạo ra áp lực không nhỏ tới các cơ quan cấp huyện.

Ông Châu nhấn mạnh, với trình độ, năng lực của bộ máy nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay và yêu cầu và khối lượng công việc đồ sộ để xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm là rất khó.

Bởi lẽ Bộ Tài nguyên Môi trường tuy đã lập được bản đồ giá đất cho hàng triệu thửa đất nhưng cơ sở dữ liệu đầu vào, bao gồm cả dữ liệu thuế vẫn chưa đảm bảo tính chính xác và chưa được cập nhật kịp thời theo thời gian thực.

“Nếu quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện suốt năm bận rộn, loay hoay cho việc xây dựng bảng giá đất. Điều này sẽ khiến cơ quan chức năng khó làm tròn nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn”, ông Châu nói.

Do đó, ông Châu kiến nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm, thay vào đó nên ban hành bảng giá đất định kỳ 2 – 3 năm/lần để phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay.

Trong trường hợp Chính phủ muốn xây dựng bảng giá đất hàng năm, ông Châu cho rằng nền tảng công nghệ phải được đáp ứng. Trong đó, trọng tâm là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc Chat GPT để quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất.

Ông Châu nhấn mạnh: Trí tuệ nhân tạo (AI), Chat GPT sẽ làm thay con người để thực hiện khối lượng đồ sộ công việc khảo sát, so sánh, đối chiếu các số liệu chỉ trong tíc-tắc và Nhà nước có thể biết rõ ngay chỉ số giá đất trung bình tại một khu vực bất kỳ.

“Như vậy, Nhà nước hoàn toàn có thể kiểm soát được giá bất động sản, giá đất 24/7 để xây dựng cơ chế chính sách hoặc có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả”, ông Châu nói.

Việt Vũ | NB&CL

Rate this post
Nguồn Nhà báo & Côn luận
Bài cùng chuyên mục