Browsing loại

Tài chính

Giảm lãi vay phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao NHNN Việt Nam giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp…