Browsing loại

Kinh doanh

Vì sao Giải thưởng Khoa học – Công nghệ trị giá 3 triệu USD đóng góp nổi bật cho sự phát triển toàn…

Đó là mở đầu của bài viết của Giáo sư – Sir Richard Henry Friend (Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture) vừa được đăng tải trên Devex – nền tảng tin tức hàng đầu thế giới về phát triển toàn cầu. Dưới đây là lược dịch bài viết đang nhận…