LDG hoãn họp ĐHĐCĐ diễn ra ngày 19/3 vì Covid-19

LDG hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vì dịch Covid-19, thời điểm tổ chức mới sẽ được thông báo sau.

Phối cảnh một dự án của LDG. Ảnh: CĐT

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức ngày 19/3. Thời điểm tổ chức mới sẽ được thông báo sau, vào một thời gian thích hợp.

Việc hoãn họp ĐHĐCĐ được LDG lý giải nhằm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo an toàn cho cổ đông và cộng đồng trong khi dịch bệnh Covid – 19 đang có diễn biến phức tạp.

Theo kế hoạch, tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT LDG trình kế hoạch với doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Trong khi doanh thu gấp 3,5 lần kết quả thực hiện năm trước thì lợi nhuận tăng 16%.

Với kết quả kinh doanh năm 2019, HĐQT trình kế hoạch chia cổ tức 7% bằng tiền. Đây là năm đầu tiên trong lịch sử, nếu được thông qua, cổ tức được trả bằng tiền. Trong nhiều năm qua, công ty thực hiện chính sách trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ khoảng 18 – 25%. Đồng thời, cổ đông sẽ bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Trước LDG, nhiều doanh nghiệp khác cũng công bố hoặc khảo sát ý kiến cổ đông về việc dời lịch họp ĐHĐCĐ như FPT Retail, MWG, Eximbank.

Theo Khổng Chiêm/ Người Đồng Hành

Link bài gốc: //ndh.vn/doanh-nghiep/ldg-hoan-hop-dhdcd-dien-ra-ngay-19-3-vi-covid-19-1265040.html

 

Bài cùng chuyên mục