Kinh doanh thua lỗ, Vinafood 2 muốn làm thêm bất động sản và xăng dầu

Điều đáng nói là với ngành nghề chính là kinh doanh gạo, Vinafood 2 còn làm chưa xong nhưng vẫn muốn kinh doanh thêm. Theo báo cáo tài chính 2018, Vinafood 2 đang có lỗ lũy kế gần 2.000 tỷ đồng

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sắp được tổ chức vào ngày 31/7/2019, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) sẽ trình đại hội đồng cổ đông bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới gồm bất động sản, đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm liên quan. Kế hoạch đầu tư cụ thể chưa được Vinafood 2 công bố.

Hai ngành nghề liên quan đến kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu sẽ bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Vinafood 2 cũng đã đề nghị các cổ đông thông qua phương án chốt room khối ngoại 0%, dù kế hoạch cổ phần hóa trước đó là bán đấu giá lên đến 22,97% vốn cho nhà đầu tư ngoại.

Theo báo cáo tài chính 2018, Vinafood 2 hiện đang có lỗ lũy kế gần 2.000 tỷ đồng.

Điều đáng nói là với ngành nghề chính là kinh doanh gạo, Vinafood 2 còn làm chưa xong, nhưng vẫn muốn kinh doanh thêm. Theo báo cáo tài chính 2018, Vinafood 2 hiện đang có lỗ lũy kế gần 2.000 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu chỉ còn 3.357 tỷ đồng trên vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản Vinafood 2 tính đến ngày 31/12/2018 là gần 8.900 tỷ đồng, giảm 17% so với thời điểm tại ngày 9/10/2018. Ngoài ra, nợ phải trả của đơn vị này là 5.535 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn.

Theo Hoàng Yến/ Nguoitieudung

 

 

 

Rate this post
Bài cùng chuyên mục