Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học

Theo tin từ Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) ngày 7/6, Bộ này vừa đề nghị các đơn vị trong ngành thực hiện đúng quy định các khoản thu trong giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

Ngày 7/6, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ vừa có văn bản số 2153/BGDĐT-KHTC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục về việc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

Cụ thể, đối với giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo), đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước để được hướng dẫn, giải đáp.

Trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh.

Góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội và có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, hỗ trợsách giáo khoacho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn. Xử lý các vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

Hải Phong | Nhà báo & Công luận

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục