Trong tháng 10, chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Trong tháng 10 chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ, đó là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Theo thông tin từ Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 10 chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ, đó là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan) phát hành với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 26/10/2027.

Trong tháng 10 chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ, đó là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Như vậy, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2022, thị trường có 23 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với giá trị 10.599 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 413 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 240.761 nghìn tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành). So với cùng kỳ năm trước, giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng đã giảm 56% và giá trị phát hành riêng lẻ giảm 51%.

Ngoài ra, thị trường còn có hai đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup trị giá 625 triệu USD.

Xét về cơ cấu, nhóm dẫn đầu về giá trị phát hành là ngân hàng với 136.287 tỷ đồng, tương đương 54% tổng giá trị phát hành. Liền kề là nhóm bất động sản với 51.699 tỷ đồng, chiếm khoảng 20,5% tổng giá trị phát hành.

Từ đầu năm đến thời điểm lập báo cáo, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại hơn 147.484 tỷ đồng trái phiếu, tăng 46% so với cùng thời gian năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của VBMA, trong hai tháng cuối năm 2022 sẽ có hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Trong đó, chỉ riêng tháng 12 sẽ có gần 48.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

Đồng thời, sang năm 2023, áp lực này sẽ tiếp tục lớn thêm. Điển hình, tháng 9 và 12/2023 sẽ là những tháng có lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn nhiều nhất với lần lượt là 42.022 tỷ đồng và 54.000 tỷ đồng.

Định Trần | Nhà báo & Công luận

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục