Đề xuất cho phép doanh nghiệp đầu mối và phân phối tự quyết giá bán xăng

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đưa ra quy định doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán lẻ, bán buôn.

Theo dự thảo mới, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Đáng chú ý, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán lẻ, giá bán buôn.

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đưa ra quy định doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán lẻ, bán buôn. (Ảnh: PLX)

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu và giá bán buôn trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và trên cơ sở giá định hướng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thông báo giá bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi quyết định giá bán xăng dầu của doanh nghiệp.

Thời gian công bố giá xăng dầu định hướng vào ngày thứ Năm hàng tuần. Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động tăng hoặc giảm từ 7% trở lên trong thời gian giữa 2 kỳ công bố giá định hướng, Liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện việc công bố giá định hướng.

Dự thảo Nghị định lần 2 cũng cho phép doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ cho các thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối. Đại lý bán lẻ phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối hoặc thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

Trong cùng một thời điểm, đại lý bán lẻ xăng dầu ký hợp đồng đại lý với nhiều hơn một thương nhân phân phối và thương nhân đầu mối, đại lý bán lẻ đó phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết và bán ra theo quy định.

Nguyệt Hồ | NB&CL

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục