Tập đoàn Lộc Trời bị truy thu thuế và phạt gần 12 tỷ đồng

Cục thuế An Giang ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế năm 2018 đối với Tập đoàn Lộc Trời (LTG) với tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp thuế và giảm khấu trừ gần 12 tỷ đồng.

Truy thu và phạt thuế Tập đoàn Lộc Trời gần 12 tỷ đồng

Ngày 29/08/2019, Tổng Cục thuế An Giang ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế năm 2018 đối với LTG với tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp thuế và giảm khấu trừ gần 12 tỷ đồng.

Cụ thể: Số tiền thuế truy thu là 8,6 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế 597 triệu đồng; phạt hành chính 1,7 tỷ đồng và giảm khấu trừ 889 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/12/2018, Tập đoàn Lộc Trời cũng bị Cục thuế tỉnh An Giang ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế giai đoạn từ năm 2014-2017 với số tiền hơn 51 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân 39,71 tỷ đồng; tiền phạt chậm nộp 3,54 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế 7,95 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của LTG đạt 4.378 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 255 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2018.

So với kế hoạch 2019, LTG đã thực hiện được 50,4% kế hoạch về doanh thu thuần và 49% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Theo P.V/ CLO

 

 

 

Bài cùng chuyên mục