Sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Đông Á tính chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

Một trong những nội dung tại đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Đông Á là thông qua phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ, sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt.

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), dự kiến ngân hàng này sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 12/10, tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên đại hội cổ đông được tổ chức kể từ sau khi ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt từ năm 2015.

Đáng lưu ý, những nội dung dự kiến thông qua tại đại hội này là công bố báo cáo đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của Ngân hàng Đông Á tại thời điểm 31/12/2018; công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giá trị thực vốn điều lệ, quỹ dự trữ và mức vốn cần được bổ sung để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với ngân hàng này….

Đồng thời, một trong những tờ trình được xin ý kiến cổ đông là phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ của Ngân hàng Đông Á. Ban kiểm soát đặc biệt của Đông Á (do Ngân hàng Nhà nước chỉ định) đã thuê Công ty kiểm soát Ernst & Young Việt Nam (EY) đánh giá thực trạng tài chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ của Đông Á tại thời điểm 31/12/2018.

Ngân hàng Đông Á sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường sau hơn 4 năm. Ảnh: Linh Anh

Số liệu đã kiểm toán của EY cho thấy, tính đến thời điểm trên, kết quả hoạt động kinh doanh của Đông Á có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm. Do đó, để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, bảo đảm Đông Á có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức vốn tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định (3.000 tỉ đồng), ngân hàng phải thực hiện bổ sung vốn điều lệ.

Theo Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, căn cứ vào tình hình hoạt động của ngân hàng hiện nay, Đông Á chỉ có thể tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.

“Với điều kiện hiện tại, Đông Á không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu mà chỉ có thể chọn chào bán cổ phần riêng lẻ” – Tờ trình của Đông Á nêu rõ.

Dự kiến, Đông Á sẽ chào bán số cổ phần đủ số lượng để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, nâng cao năng tài chính tại để Đông Á tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục phát triển bền vững…

Lần gần nhất DongA Bank tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào tháng 7/2015. Sau đó, ngân hàng này bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt khi hàng loạt lãnh đạo của ngân hàng này bị bắt.

Kể từ đó, toàn bộ cổ đông của DongA Bank không được chuyển nhượng cổ phần, chỉ những trường hợp đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước mới xem xét việc chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng này cũng không công bố báo cáo tài chính từ đó đến nay.

Vốn điều lệ của ngân hàng này là 5.000 tỉ đồng, tuy nhiên, như ngân hàng thông báo hiện vốn chủ sở hữu đã bị âm nên cần phát hành thêm cổ phần để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ theo quy định.

Theo Thái Phương/ NLĐO

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục