Thành Thành Công – Biên Hòa vì đâu lợi nhuận ‘bay hơi’ 56 tỷ đồng sau kiểm toán?

Lợi nhuận sau thuế niên độ 2018-2019 của SBT giảm 56 tỷ đồng, về mức 259 tỷ đồng sau soát xét.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa có giải trình chênh lệch số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2018-2019 (từ 01/07/2018 đến 30/06/2019) trước và sau kiểm toán.

Cụ thể, mặc dù lợi nhuận trước thuế của SBT chỉ giảm nhẹ 1%, tức hơn 4,6 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, song thuế thu nhập hiện hành lại tăng thêm 35 tỷ đồng, lên 158 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của SBT giảm 56 tỷ đồng, về mức 259 tỷ đồng sau kiểm toán.

Chênh lệch trước và sau kiểm toán của SBT

Theo SBT, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của SBT giảm 17.8% sau kiểm toán do ảnh hưởng từ việc quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc công ty trước khi quyết toán và sau khi rà soát lại theo từng loại các chỉ tiêu doanh thu, chi phí cũng như các mức thuế đang áp dụng làm thay đổi khoản thuế phải nộp. Được biết, SBT vừa ký hợp tác chiến lược với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tập đoàn KFW của Đức.

Theo đó, DEG sẽ đầu tư gần 650 tỷ đồng để mua vào 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT, tương ứng 3,55% vốn cổ phần.

Giá chuyển đổi sẽ do SBT và nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cổ phần.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ sẽ được SBT sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay liên quan đến thương vụ sáp nhập nhà máy luyện đường công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng nguyên liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào.

Đồng thời tài trợ chi phí đầu tư cho hoạt động cơ giới hóa, mở rộng sản xuất đường organic tại nhà máy này.

Theo Minh An/ Vietnamdaily

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục