Browsing loại

Tài chính

Ngân hàng 2020: Giờ G đã điểm!

Năm 2019 khép lại với nhiều biến động trong ngành ngân hàng dù tín dụng tăng chậm và tỷ giá ổn định. Bên cạnh áp lực của các công ty fintech, các ngân hàng còn đối mặt với câu chuyện thay đổi bản thân, từ tăng vốn cho đến cải thiện hệ thống…