“Sếp” một doanh nghiệp nhà nước phía Nam hưởng lương 84 triệu đồng/tháng

Lương quản lý cao nhất của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp là 84 triệu đồng/tháng, trong khi đó lương người lao động công ty nước thành viên thấp nhất là 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai.

Lương của Tổng Công ty Sonadezi và các công ty thành viên, trực thuộc được Kiểm toán Nhà nước nêu ra.

Theo đó, qua hoạt động kiểm toán tiền lương của các công ty thành viên, tiền lương bình quân người lao động, đơn vị cao nhất Công ty mẹ Sonadezi là 27,6 triệu đồng/người/tháng; lao động ở đơn vị thấp nhất là Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương bình quân của chức vụ quản lý, điều hành, đơn vị cao nhất Công ty mẹ là 84 triệu đồng/người/tháng và quản lý thấp nhất là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai 40 triệu đồng/người/tháng.

Tại thời điểm kiểm toán quý I/2019, các công ty đã thực hiện chi trả hết tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến thời điểm 31/12/2018, Sonadezi đã đầu tư vốn vào 23 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào 9 công ty con với 2.100 tỷ đồng, 9 công ty liên kết với hơn 714 tỷ đồng, 5 công ty khác là hơn 201 tỷ đồng.

Kết quả hơn 21/23 đơn vị có kết quả kinh doanh lãi, lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến thời điểm cuối năm 2018 là 688 tỷ đồng.

Có 2/23 đơn vị thua lỗ, trong đó, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi lỗ hơn 1,3 tỷ đồng, số luỹ kết đến 31/12/2018 là 5,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An lỗ hơn 6,3 tỷ đồng, số lỗ luỹ kế hết năm 2018 là 27,3 tỷ đồng.

Số lỗ luỹ kế tương ứng tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi là 2,3 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ vốn góp 40%); Cảng Phước An là 1,8 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ vốn góp là 6,8%).

Tại văn bản của Kiểm toán Nhà nước, trích báo cáo của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sonadezi ngày 11/9/2018, 7 công ty con thuộc Tổng công ty trên đều có tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước đến 31/12/2018 là từ 51% đến cao nhất là 64%. Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này đề xuất năm 2019, tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước ở các doanh nghiệp thành viên sẽ rút xuống tương ứng còn 36% đến 50%.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tổng nguồn vốn sau khi kiểm toán của Tổng công ty là hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó có nợ phải trả hơn 10.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là hơ 6.900 tỷ đồng.

Trong Báo cáo tài chính của Tổng Công ty, phần quản lý tài sản ngắn hạn, Kiếm toán Nhà nước nêu: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai chưa hoạch toán khoản truy thu tiền nước của hợp tác xã Thành Công I theo biên bản xử lý vi phạm ngày 7/8/2017, bao gồm: Doanh thu chưa hạch toán hơn 543 triệu đồng, chưa tính và chưa thu phí bảo vệ môi trường hơn 54 tỷ đồng, thu hồi một số khoản chi phí nằm ngoài dự toán của dự án không được quyết toán hơn 156 triệu đồng…

Tại Công ty mẹ Sonadezi, Kiểm toán nêu rõ đơn vị chưa kê khai nộp ngân sách Nhà nước tiền thuê đất khu công nghiệp Biên Hoà I với diện tích đất cho khách thuê vượt hợp đồng hơn 8.200 m2.

Về quản lý doanh thu, thu nhập, Công ty mẹ là Sonadezi dù đã theo dõi và hạch toán tương đối đầy đủ, song vẫn ghi nhận doanh thu không kịp thời với khách hàng đã được bàn giao nền đất năm 2018.

Đáng nói hơn, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai hạch toán vào giá thành sản xuất nước một số khoản chi phí không liên quan như xây dựng tuyến ống cấp nước mới và chi phí chuyển đổi hệ thống nước mới.

Về nghĩa vụ thuế, Kiểm toán Nhà nước khẳng định: Qua kiểm toán 9 đơn vị và đối chiếu nghĩa vụ thuế 2 đơn vị, cơ quan Kiểm toán kiến nghị doanh nghiệp nộp thêm vào Ngân sách Nhà nước hơn 13,8 tỷ đồng, trong đó tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 5,2 tỷ đồng, tiền thuê đất hơn 5,9 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường là hơn 947 triệu đồng…

Được biết, tại thời điểm thực hiện kiểm toán, Tổng công ty Sonadezi vẫn chưa thoái hết vốn Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, Thủ tướng phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, ngày 28/12/2017 tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về danh mục doanh nghiệp sắp xếp và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Sonadezi giai đoạn 2017-2019.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp, căn cứ tình hình thực tế công tác thoái vốn của Tổng Công ty, tháng 10/2018, tỉnh này có văn bản kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị chấp thuận điều chỉnh kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty theo hướng Nhà nước thoái vốn từ 99,54% xuống còn 36% trong năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm toán vẫn chưa có Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đưa ra.

Theo Nguyễn Tuyền/ Dân trí

Nguồn: //dantri.com.vn/kinh-doanh/sep-mot-doanh-nghiep-nha-nuoc-phia-nam-huong-luong-84-trieu-dongthang-20200210005237452.htm

 

Bài cùng chuyên mục