Browsing loại

Saigon Voice Tiêu điểm

Sau 30/11, người chưa nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cần làm gì?

Để làm thủ tục này, người lao động in Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 04, điền đầy đủ thông tin và nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất. Ngoài ra, người lao động có thể làm trực tuyến qua ứng dụng VssID hoặc trên Cổng dịch vụ công của…