Nếu chây ì đóng tiền sử dụng đất, mức phí trả nợ sẽ tăng 15%

Theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP, một số trường hợp nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016, khi thanh toán từ ngày 1/3/2021 tới đây, mức phí sẽ được tính theo đơn giá đất ở thời điểm trả nợ.

Nếu chây ì đóng tiền sử dụng đất, từ 1/3 mức phí trả nợ sẽ tăng 15% (Ảnh minh họa).

Tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 79, sửa đổi các quy định về thu tiền sử dụng đất nêu rõ:

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016, tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1/3/2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016, đến khi thanh toán vào ngày 1/3/2021 sẽ phải tính theo đơn giá đất ở thời điểm hiện tại.

Ở một số địa phương cũng đã ban hành khung giá đất, và đơn giá đất trong năm 2021, với mức phí tăng 10% – 15% so với trước đó, riêng đất nông nghiệp là giữ nguyên đơn giá.

Đơn cử, tại Hà Nội, hệ số K cao nhất được quy định ở mức 2,15, cao hơn 15% so với giai đoạn 2014 – 2019.

Hệ số này là căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố…

Nguồn Lâm Vũ/ Báo điện tử Công Luận
Bài cùng chuyên mục