Xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường

Việc xây dựng và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) sẽ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng môi trường, hỗ trợ các địa phương trong sàng lọc các dự án đầu tư. Đồng thời tạo ra động lực để các doanh nghiệp đầu tư theo hướng thân thiện với môi trường.

Theo ông Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, PGI là sáng kiến vừa được khởi xướng bởi VCCI với sự hợp tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các đơn vị liên quan.

Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) sẽ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng môi trường, hỗ trợ các địa phương trong sàng lọc các dự án đầu tư.

Theo đó, VCCI đã hợp tác với các chuyên gia của Quỹ Châu Á tại Việt Nam phát triển phương pháp luận xây dựng bộ chỉ số. Đồng thời VCCI cũng đã tiến hành khảo sát thử nghiệm phương pháp luận của bộ chỉ số này với gần 300 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trên toàn quốc.

Bằng việc xây dựng và công bố PGI, nhóm chuyên gia mong muốn khuyến khích, cổ vũ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường.

Cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách liên quan đến đầu tư và môi trường, chọn lọc được các dự án đầu tư thân thiện với môi trường.

Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường; định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường; thúc đẩy nhiều dự án xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn.

“Chúng tôi mong muốn PGI sẽ mang lại nhiều thông tin cho các cơ quan Nhà nước sử dụng trong điều hành, quản lý nhà nước; cho các nhà đầu tư tham khảo trong quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh của mình; là kênh đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và doanh nghiệp về chủ đề mới, quan trọng; là công cụ chính sách để thúc đẩy sự vận hành, chuyển đổi của các địa phương tại Việt Nam.

Quan trọng hơn hết, chúng tôi mong muốn PGI sẽ đóng góp trực tiếp và có ý nghĩa vào quá trình phát triển kinh tế bền vững của tất cả các tỉnh, thành phố tại Việt Nam”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Trưởng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam Michael DiGregorio, tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chỉ số mới PGI được xây dựng tương tự như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của VCCI với mong muốn đây là động lực cho việc thay đổi sự cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố. Các địa phương sẽ nỗ lực và thúc đẩy cạnh tranh với các địa phương khác, qua đó hướng đến sự phát triển tốt hơn.

Được biết, ý tưởng xây dựng PGI được đưa ra nhằm khuyến khích chính quyền các tỉnh, thành phố hướng đến nỗ lực phát triển khu vực tư nhân theo tinh thần Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chiến lược quốc gia ứng với phó với biến đổi khí hậu.

Chỉ số này sẽ đánh giá và xếp hạng chất lượng môi trường tại 63 tỉnh, thành phố qua góc nhìn của doanh nghiệp, mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của doanh nghiệp, ứng xử môi trường của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng đầu tư về môi trường tại các địa phương.

Tuấn Nguyễn | Nhà báo & Công luận

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục