Nghị quyết Quốc hội yêu cầu: Lịch sử là môn học bắt buộc, trợ giá sách giáo khoa

Trong nghị quyết yêu cầu thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Trong Nghị quyết này có đề cập đến chương trình môn Lịch sử ở bậc THPT.

Theo đó Nghị quyết cho rằng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình này.

Lịch sử trong chương trình phổ thông trung học vẫn là môn học bắt buộc.

“Đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử; nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh” – trong Nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

“Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội;

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí” – Nghị quyết nêu.

Trinh Phúc | Nhà báo & Công luận

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục