Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức phát hành thực hiện trả nợ trái phiếu

Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức phát hành trái phiếu nghiêm túc thực hiện việc trả nợ trái phiếu cho nhà đầu tư. Nếu gặp khó khăn cần chủ động đàm phán thực hiện phương án gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản...

Sau khi nhận được Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Vụ Tài chính Ngân hàng thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Qua đó, Bộ Tài chính đã giao Vụ Tài chính Ngân hàng phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững.

Vụ Tài chính ngân hàng cũng chủ trì, phối hợp với UBCKNN để nghiên cứu, tham mưu các biện pháp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng giao UBCKNN tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn, các doanh nghiệp có lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn cần có kế hoạch, giải pháp để thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Với những trường hợp gặp khó khăn, cần chủ động đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện phương án gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản…

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước qua đó cũng tổ chức làm việc, yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện các hoạt động kinh doanh môi giới, phân tích, bảo lãnh tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian vừa qua. Đồng thời báo cáo kết quả, nhất là đối với những công ty có hình thức cam kết như bảo lãnh, mua lại trái phiếu để giải quyết các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Bích Diễm | Nhà báo & Công luận

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục