Tân Chủ tịch Eximbank bị nhóm cổ đông đòi miễn nhiệm

Ngày 30/6, nhóm cổ đông của Eximbank do ông Trần Hoàng Ninh (Hà Nội) đại diện đã gửi đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Eximbank văn bản đề nghị rút bà Đỗ Hà Phương khỏi Hội đồng quản trị.

Theo văn bản, ông Ninh là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 10% số cổ phần của Eximbank đã đề cử bà Đỗ Hà Phương vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Bà Đỗ Hà Phương

Ông Ninh cho biết, sau khi được đề cử, bà Đỗ Hà Phương đã không thực hiện nghiêm túc chức vụ đang đảm nhiệm, gây xáo trộn nghiêm trọng trong hoạt động của Eximbank.

Cổ đông này cũng cho rằng bà Phương không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cũng như ý chí phát triển ngân hàng một cách minh bạch và ổn định của các cổ đông.

“Chúng tôi xác định không yêu cầu và hoàn toàn bác bỏ việc bà Đỗ Hà Phương tự ý thực hiện việc mời họp Hội đồng quản trị, tự ý bỏ phiếu biểu quyết bầu Hội đồng quản trị, bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phiếu biểu quyết khác tại ngày 28/6.

Hành vi của bà Phương có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm của cổ đông đề cử để trục lợi cho cá nhân do thực hiện công việc trái với ý chí dân sự và trái với quyền, lợi ích của cổ đông”, văn bản nêu.

Theo đó, nhóm cổ đông cũng đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Eximbank thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bãi nhiệm bà Đỗ Hà Phương theo quy định.

Cùng ngày, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cũng có văn bản gửi Trưởng Ban kiểm soát Eximbank liên quan đến quản trị, điều hành của Eximbank.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết đã nhận được báo cáo của bà Lương Thị Cẩm Tú ngày 15/6 và văn bản ngày 28/6 của Eximbank về việc thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu ban kiểm soát Eximbank rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến việc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị ngày 1/6 và các cuộc họp sau đó xem có phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ cũng như các quy định nội bộ của Eximbank hay không.

Đồng thời yêu cầu làm rõ việc thực hiện các thủ tục thay đổi nhân sự của Eximbank theo thông báo ngày 28/6 và làm rõ các nội dung theo báo cáo của bà Lương Thị Cẩm Tú.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu, Trưởng Ban kiểm soát Eximbank phải báo cáo những nội dung này trong ngày 3/7.

Vừa qua, bà Đỗ Hà Phương (sinh năm 1984) vừa được bầu làm tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/6.

Kỳ Hoa – NB&CL

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục