Nhóm cổ đông tiếp tục yêu cầu Chủ tịch HĐQT Eximbank rời ‘ghế nóng’

Nhóm cổ đông của ông Trần Hoàng Ninh tiếp tục đòi rút bà Đỗ Hà Phương khỏi Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Ông Trần Hoàng Ninh (ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) vừa gửi văn bản đến HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Ngân hàng Eximbank cũng như các cơ quan liên quan về đề nghị rút thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Hà Phương – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank.

Bà Đỗ Hà Phương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank liên tục bị cổ đông và thành viên HĐQT yêu cầu “rời ghế”. (Ảnh: EIB)

Trong văn bản, ông Ninh cho biết, ông đại diện cho những cổ đông đã đề cử bà Đỗ Hà Phương vào vị trí thành viên HĐQT Ngân hàng Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Tuy nhiên, sau khi được đề cử, bà Đỗ Hà Phương đã không thực hiện nghiêm túc chức vụ đang đảm nhiệm, gây xáo trộn nghiêm trọng đến hoạt động của Eximbank, không đảm bảo được quyền lợi và lợi ích hợp pháp cũng như ý chí phát triển ngân hàng một cách minh bạch và ổn định của các cổ đông.

Chúng tôi xác định không yêu cầu và hoàn toàn bác bỏ việc bà Đỗ Hà Phương tự ý thực hiện việc mời họp HĐQT, tự ý bỏ phiếu biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và các phiếu biểu quyết khác tại ngày 28/6/2023. Hành vi của bà Phương có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm của cổ đông đề cử để trục lợi cho cá nhân do thực hiện công việc trái với ý chí dân sự và trái với quyền, lợi ích của cổ đông”, văn bản của nhóm ông Ninh nêu.

Cũng theo văn bản, các cổ đông đã cùng thống nhất chấm dứt các ủy quyền, đề cử và đề nghị rút thành viên HĐQT khỏi HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với bà Đỗ Hà Phương.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đơn rút đề cử thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Hà Phương ngày 30/6/2023, nhóm cổ đông của ông Ninh cho rằng, bà Phương không đảm bảo điều kiện làm thành viên HĐQT của Eximbank do vi phạm Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ ngân hàng.

Chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi người đại diện vốn của các cổ đông vào vị trí thành viên HĐQT Eximbank thay cho bà Đỗ Hà Phương trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới của Eximbank”, văn bản nêu.

Nhóm cổ đông của ông Ninh đề nghị HĐQT Eximbank thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bãi nhiệm bà Đỗ Hà Phương theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông, nhóm cổ đông của ngân hàng việc xử lý, giải quyết vấn đề nêu trên trước ngày 28/7/2023.

Trước đó, ngày 30/6, nhóm ông Ninh đã có đơn gửi đến HĐQT, Ban kiểm soát của Eximbank yêu cầu chấm dứt các ủy quyền, đề cử và đề nghị rút thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Phương. Nhóm này cũng đề nghị HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Eximbank thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bãi nhiệm bà Đỗ Hà Phương theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 30/6, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) có văn bản gửi Ngân hàng Eximbank về việc quản trị, điều hành của ngân hàng. Theo đó, đơn vị này đã nhận được báo cáo của bà Lương Thị Cẩm Tú, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank về việc thông báo thay đổi nhân sự.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu Ban kiểm soát Eximbank rà soát, làm rõ việc thực hiện các nội dung sau: Việc các thành viên HĐQT Eximbank thực hiện thủ tục đề nghị triệu tập họp HĐQT ngày 1/6/2023 và việc xử lý của Chủ tịch HĐQT Eximbank đối với đề nghị triệu tập cuộc họp HĐQT này; Việc các thành viên HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo mời họp HĐQT sau khi nhận được phản hồi của Chủ tịch HĐQT Eximbank ngày 13/6/2023.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cũng yêu cầu Ban kiểm soát Eximbank rà soát, làm rõ việc thực hiện các thủ tục thay đổi nhân sự của Eximbank theo thông báo tại văn bản số 5562/2023EIB-TGĐ ngày 28/6/2023 cũng như rà soát các nội dung theo báo cáo của bà Lương Thị Cẩm Tú ngày 15/6/2023.

Trước đó, vào ngày 28/6, bà Lương Thị Cẩm Tú bất ngờ “mất ghế” Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, thay vào đó là bà Đỗ Hà Phương.

ĐẠI VIỆT | VTCNews

NguồnVTCNews
Bài cùng chuyên mục