Tập đoàn Vingroup có đại diện tham gia nhóm chuyên gia xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi

Bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup có tên trong danh sách nhóm chuyên gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT, ngày 14/8/2019, thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, nhóm chuyên gia và ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Theo quyết định này – tại phụ lục III, bên cạnh nhiều chuyên gia về đất đai đã từng và đang làm việc ở các bộ ngành, tổng cục, viện…, có tên của bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup tham gia trong danh sách nhóm chuyên gia xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Tập đoàn Vingroup cũng là doanh nghiệp duy nhất có tên trong Quyết định 2080/QĐ-BTNMT.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 của Tập đoàn Vingroup cho biết, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý của Vingroup đạt 39.457 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chuyển nhượng bất động sản đóng góp trên 60% tổng doanh thu của Vingroup khi mang về 25.759 tỷ đồng, tăng 2.108 tỷ đồng, tương đương mức tăng 9% so với quý II.2018.

Tòa nhà Landmark 81 Skyview, và các chung cư cao cấp của Vingroup, nằm bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: CTV

Theo Điều 2 của Quyết định 2080/QĐ-BTNMT: Nhóm chuyên gia có trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn ban soạn thảo, tổ biên tập và tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Ban soạn thảo, tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp đơn vị được giao chủ trì soạn thảo và các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc soạn thảo dự án luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và các thủ tục do pháp luật quy định để trình Chính phủ và Quốc hội.

Kinh phí chi cho nhiệm vụ soạn thảo dự án luật do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Một số nội dung công việc liên quan đến kế hoạch xây dựng, trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai: tham vấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Tham vấn kinh tế đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Tham vấn quy định chung, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến đất đai…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là Trưởng Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, đồng thời là Tổ trưởng Tổ biên tập và thường trực Tổ biên tập.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV ngày 3/6, Chính phủ đã có đề nghị rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai khỏi chương trình năm 2019 và sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không rút dự luật này ra khỏi chương trình như Chính phủ đề nghị, mà lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu sang kỳ họp thứ 9, tháng 5/2020.

Theo Lê Quỳnh/ Người Đô Thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục