Browsing Tag

Highlands Coffee

Highlands Coffee vẫn phục vụ đồ nhựa cho khách như một điều “tất nhiên”: Nhiều người lắc…

Một nhà báo sau khi bức xúc viết một post dài trên FB về việc Highlands vẫn tiếp tục sử dụng đồ nhựa phục vụ khách như một điều đương nhiên, đã phải thốt lên rằng: Vì sao họ không thay đổi "vì lợi ích lâu dài của cuộc sống và môi trường"?