Browsing Tag

săn mây

Săn mây trên đỉnh Tà Xùa

Để săn được mây ở Tà Xùa (gọi chung cho các địa danh Háng Đồng, Xím Vàng), yếu tố thời tiết rất quan trọng. Theo đó, nền nhiệt độ phải thấp vào ban đêm, hội tụ thêm các yếu tố đủ độ ẩm, lặng gió... mới có thể tạo biển mây dày đặc.