Cử tri yêu cầu chấm dứt việc chạy trường, chạy lớp, chạy học bạ

Theo cử tri, ngành Giáo dục cần đi vào thực chất, chống hình thức, chấm dứt tình trạng “bệnh thành tích”.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Bộ này đã nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trong đó cho rằng, ngành Giáo dục cần đi vào thực chất, chống hình thức, chấm dứt tình trạng “bệnh thành tích”, chạy trường, chạy lớp, chạy học bạ làm giảm chất lượng giáo dục.

Trước kiến nghị này, Bộ GD&ĐT cho rằng, trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để từng bước nâng cao chất lượng, khắc phục “bệnh thành tích” trong giáo dục.

Tình trạng chạy trường, chạy lớp khiến phụ huynh, học sinh mệt mỏi (ảnh minh họa – nguồn internet).

Bộ cũng tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tinh giản các cuộc thi để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh phổ thông; qua đó chất lượng giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo đã có những chuyển biến tích cực.

Bộ GD&ĐT tiếp tục giao quyền chủ động cho các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường hướng vào việc phát triển phẩm chất và năng lực học sinh;

Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực; đổi mới cách đánh giá; thực hiện chuyển đổi số để công khai, minh bạch trong đánh giá kết quả học tập, thi cử, quản lý dữ liệu ngành;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong ngành Giáo dục.

Trinh Phúc | NB&CL

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục