Trải nghiệm ngân hàng số cùng Vietbank

Với chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ, Vietbank đã liên tục triển khai các sản phẩm dịch vụ (SPDV) ngân hàng hiện đại, đa tiện ích trên nền tảng công nghệ số, kết hợp số hoá quy trình, cải tiến các chính sách… để mang lại trải…