Browsing Tag

giảm lãi suất

Thế khó của các ngân hàng trong đại dịch

Những con số lợi nhuận khủng hàng nghìn tỷ đồng được các ngân hàng báo cáo đang tạo ra ‘thế khó’ cho chính họ khi phải hài hòa giữa vai trò ‘bệ đỡ’ cho nền kinh tế trong đại dịch, vừa phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông và quản trị rủi ro.