Học sinh lớp Một được giảm ba môn kể từ năm học 2020 – 2021

Bảy môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc với học sinh lớp Một gồm: tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, nghệ thuật (âm nhạc và mỹ thuật), hoạt động trải nghiệm.

Chỉ còn khoảng 10 tháng nữa, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu áp dụng với học sinh lớp Một. Ngoài những điểm thay đổi liên quan đến nội dung các môn học, chương trình giáo dục phổ thông mới, đối với học sinh lớp Một còn có ba thay đổi lớn:

1. Học hai buổi/ngày

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cho phép các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc 1 buổi/ngày. Chương trình mới thống nhất thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết học 35 phút. Những trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh lớp Một sẽ được giảm ba môn học từ năm học tới

2. Số môn học giảm từ 10 xuống bảy

Từ năm học 2020 – 2021, áp dụng bảy môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc với học sinh lớp Một gồm: tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, nghệ thuật (âm nhạc và mỹ thuật), hoạt động trải nghiệm. Như vậy, chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp Một đã giảm được ba môn so với chương trình hiện hành.

3. Tăng trải nghiệm, giảm lý thuyết

Từ lớp Một, các em sẽ học kỹ năng sống cơ bản, thông qua các hoạt động trải nghiệm, như: học cách tự chăm sóc bản thân, làm quen với bạn mới, sắp xếp nhà cửa gọn gàng; đây là một hoạt động giáo dục bắt buộc.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng theo hình thức cuốn chiếu:

– Từ năm học 2020-2021 đối với lớp Một.

– Từ năm học 2021-2022 đối với lớp Hai và lớp Sáu.

– Từ năm học 2022-2023 đối với lớp Ba, lớp Bảy và lớp Mười.

– Từ năm học 2023-2024 đối với lớp Bốn, lớp Tám và lớp Mười một.

– Từ năm học 2024-2025 đối với lớp Năm, lớp Chín và lớp Mười hai.

Theo P.V/ Báo Phụ nữ TP.HCM

Nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-mot-duoc-giam-ba-mon-ke-tu-nam-hoc-2020–2021-169449/

 

 

 

Rate this post
Bài cùng chuyên mục