Không tăng giá sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây có văn bản gửi Chính phủ, báo cáo và đề xuất một số nội dung liên quan đến giá sách giáo khoa mới.

SGK lớp 1 mới được dạy từ năm học 2020-2021

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính đề nghị các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá theo Luật Giá 2012, trong đó, để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bộ trình Chính phủ về mức giá kê khai sách giáo khoa (SGK) mới đảm bảo không vượt mức giá kê khai của bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã bán ra thị trường cho năm học 2019-2020; vận dụng định mức biên soạn của bộ SGK hiện hành để rà soát mức giá kê khai của bộ SGK mới.

Bộ GD-ĐT cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD-ĐT báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung mặt hàng SGK vào danh mục do Nhà nước định giá. Hình thức định giá là giá tối đa, cơ quan có thẩm quyền định giá tối đa là Bộ Tài chính để thực hiện từ năm 2021.

Sau khi nhận được kê khai giá SGK của các nhà xuất bản, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các nhà xuất bản tham gia công tác biên soạn, in ấn, phát hành SGK mới phải kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp chi phí, xác định giá SGK đảm bảo nguyên tắc cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội. Bộ Tài chính đề nghị các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá SGK mới theo đề nghị của Bộ GD-ĐT, đó là bảo đảm không vượt quá giá SGK hiện hành.

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, cả nước sẽ thực hiện SGK lớp 1 mới theo tinh thần Nghị quyết số 88/2014/QH của Quốc hội về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lần đầu tiên chúng ta thực hiện “một chương trình, nhiều bộ SGK” để tạo ra cơ chế mới thúc đẩy nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia biên soạn sách. Bộ GD-ĐT đã công bố 32 SGK của 8 môn học, bao gồm SGK Tiếng Việt 1 có 5 cuốn; Toán 1 có 2 cuốn; Đạo đức 1 có 5 cuốn; Tự nhiên và Xã hội 1 có 3 cuốn; Giáo dục thể chất 1 có 1 cuốn; Âm nhạc 1 có 5 cuốn; Mỹ thuật 1 có 5 cuốn; Hoạt động 1 có 3 cuốn. Cùng với đó là 6 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới môn Tiếng Anh.

Các SGK mới này của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Theo lộ trình, trước tháng 3/2020, các địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn trong danh mục SGK được Bộ GD-ĐT lựa chọn. Việc chọn SGK lớp 1 mới năm học 2020-2021 sẽ do các trường phổ thông thực hiện, từ năm sau sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định.

Theo Phan Thảo/ SGGPO

Link bài gốc: https://www.sggp.org.vn/khong-tang-gia-sach-giao-khoa-lop-1-moi-646987.html

 

Bài cùng chuyên mục