Năm 2021, cả nước phấn đấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 2,5 triệu người

Năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đặt mục tiêu tuyển sinh được 2,5 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 600.000 người.

Ảnh minh họa

Để đạt mục tiêu này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn liền với thị trường lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề. Các địa phương quan tâm hướng nghiệp, phân luồng học sinh từ trung học cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình tuyển sinh, đào tạo nghề. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng việc làm của người học sau khi tốt nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả.

Những năm gần đây, công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cả nước vẫn tuyển được 2,28 triệu người học nghề, đạt 100,9% kế hoạch, trong đó tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng là 580.000 người.

Giai đoạn 2021-2025, phát triển giáo dục nghề nghiệp được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, gắn với giảm nghèo và an sinh xã hội để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030), kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế – xã hội (2021 – 2025).

Nguồn PV/ Báo Điện tử Dân Sinh
Bài cùng chuyên mục