Xúc phạm danh dự học sinh có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Đó là một trong số các nội dung của Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Chính phủ vừa ban hành.

Cụ thể, Điều 28 của Nghị định này nêu rõ mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với người học.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi kỷ luật người học không đúng quy định.

Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Nghị định cũng đưa ra mức phạt với hành vi vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học.

Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Để xảy ra việc sửa chữa hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học;

Lập hồ sơ quản lý người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Vi phạm quy định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ của người học.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi thu, giữ hồ sơ, giấy tờ của người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phạt đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm chính sách với nhà giáo

Nghị định quy định mức phạt cho hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo như sau:

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021 và thay thế Nghị định số 138 ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Rate this post
Nguồn Thanh Hùng/ VietNamNet
Bài cùng chuyên mục