Khuyến khích phụ huynh học sinh đăng ký sổ liên lạc điện tử

Sở GD&ĐT Đồng Nai hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách nhà trường cấp THCS, THPT đối với sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc và cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019.

Trong đó, khuyến khích phụ huynh học sinh đăng ký sổ liên lạc điện tử nhằm cung cấp cho phụ huynh những thông tin cần thiết về kết quả học tập, rèn luyện hạnh kiểm thường nhật, các thông báo từ phía nhà trường nhanh chóng và kịp thời; góp phần tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường thông báo công khai cho giáo viên, phụ huynh, học sinh biết tiện ích của sổ liên lạc điện tử cũng như mức phí để phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng trên tinh thần tự nguyện. Phân công giáo viên phụ trách cập nhật thông tin học sinh đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh việc gửi tin nhắn liên lạc thường xuyên với phụ huynh học sinh, cuối học kỳ I và cuối năm học, từ phần mềm Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử, nhà trường kết xuất, in ấn, lập sổ liên lạc bằng giấy gửi phụ huynh học sinh.

Hiệu trưởng chọn lựa, sử dụng phần mềm Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử phù hợp; các công thức, chương trình tính điểm, đánh giá, xếp loại học sinh phải đúng với Thông tư quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT; đảm bảo đầy đủ thông tin như bản in Sổ gọi tên và ghi điểm theo quy định của Bộ GDĐT.

Phần mềm phải bảo mật được thông tin cá nhân, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; không công khai trên mạng; chỉ có những người có trách nhiệm và thẩm quyền mới được đăng nhập phần mềm quản lý điểm.

Tổ chức việc cập nhật thông tin, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh hàng tháng vào phần mềm Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định ở từng lớp, từng học sinh; những học sinh đã bỏ học, chuyển đi trường khác cũng phải giữ lại đầy đủ thông tin, kết quả học tập, rèn luyện đã có; ở trang sơ yếu lý lịch học sinh, ghi chú rõ ngày tháng năm học sinh chuyển đi trường khác hoặc học sinh bỏ học.

Có biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của học sinh; không để cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm truy cập phần mềm sửa đổi thông tin, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Lập Phương
Theo Giáo dục Thời đại

Bài cùng chuyên mục